Capo Testa 1

Capo Testa 1

Foto Elena Peddis - 2008 - Italy